Обученние по проект „Помогни си сам!“

БМЧК-Ямбол организира двудневно обученние по проект „Помогни си сам!“, финансиран по Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности на БМЧК. Целта на проекта е да се научат децата как да си помагат и какво да правят преди, по време и след бедствие, както на себе си така и на приятелите си. Обучението бе открито от Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, в него участваха доброволци от всички клубове на БМЧК от областта. Основна тема, застъпена в обучението бе оказване на първа долекрска помощ-спиране на кръвотечения, обездвижване на крайници при различни травми, действия при откриване на човек в безсъзнание и т.н. Обучители бяха Рени и Яна Петкови, доброволци от БМЧК-Варна, обучени на национално ниво. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ при деца и възрастни хора. По време на практическата част на обучението, доброволците приложиха наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти.

 Гергана Георгиева запозна доброволци с основни правила за действия при наводнения, пожари, земетресения и други природни бедствия. Презентирани бяха основни стъпки при изготвяне на семеен план за реагиране при бедствия и мерки за безопасност. Доброволците се запознаха със съдържанието на семеен пакет за бедствие, който е необходимо да съдържа-документи, лекарства, храна, вода, фенер, кибрит, батерии, комплект за първа помощ, семеен план за евакуация и др.

Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол връчи сертификати за участие в обучението по проект „Помогни си сам!“ на доброволците на БМЧК.

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол