Обучения по първа помощ за служители от Центрове за настаняване от семеен тип

 На 19 и 20 февруари 2024г., в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведоха две обучения по първа помощ за персонал, предоставящ социални услуги в Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и Защитеното жилище в град Ямбол.

 Инициативата е на ръководството и имаше за цел придобиване на теоретични знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти при работата с деца и младежи с физически и ментални увреждания.

 Темите бяха съобразени със специфичните рискове по време на работа, като се обсъдиха   конкретни казуси, фокусирани върху възможните инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждане.

         Всеки от участниците получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място” със срок на валидност 5 години.

    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ