Обучения по първа помощ за служители от състава на РД“пожарна безопасност и защита на населението“

От средата на месец януари 2023г., в продължение на един месец, Ямболската червенокръстка организация проведе поредица от обучения по първа помощ за служители от състава на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Ямбол. Обученията имаха за цел да се актуализират знанията и затвърдят практическите умения на служителите, за да се повиши  тяхната готовност, компетентност и способност за реакция при травми и злополуки от различни инциденти, прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадали.

       Темите бяха  съобразени със специфичните рискове от нараняване, като се фокусирахме върху травмите на опорно-двигателния апарат, общ план за подход към пострадал, контрол на основните жизнени показатели, последователност на действията при остри нарушения на дишането и кръвообръщението, обработката на рани от изгаряния и др.  

       По време на обученията участниците имат възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

       Проведени бяха общо седем обучения, като броят на обхванатите служители от структурата на МВР в общините Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово е 72.        

   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

bty