Обучения по първа помощ за служители от състава на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“

       От 10 януари 2023г., Ямболската червенокръстка организация стартира поредица от обучения по първа помощ за служители от службите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Ямбол. Обученията имат за цел актуализиране на знанията и затвърждаване на практическите умения за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадали на мястото на инцидентa.

       Темите са  съобразени със специфичните рискове от нараняване при изпълнение на служебните задължения, като се поставя акцент върху травмите на опорно-двигателния апарат, последователността на действията при остри нарушения на дишането и кръвообръщението, обработката на рани от изгаряния и др.  

       По време на обученията участниците имат възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на Пожарна безопасност и защита на населението.

       Обученията ще продължат и през м. февруари 2023г., като се обхванат всички служители от структурата на МВР в общините Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово.        

   

                       ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ