Обучения по първа помощ за служители на Лидл – България

На 25 януари 2024г., в учебната зала на Регионално дружество „Кабиле“, филиал на ЛИДЛ, се проведоха първите за 2024г. обучения по първа помощ за служители на ЛИДЛ-България. Обученията имат за цел придобиването на конкретни знания и практически умения за повишаване компетентността и способностите за адекватни действия при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

        Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси, свързани с мерките за справяне при различни травматични състояния, като се обсъдиха ситуации с потенциален риск от инциденти.

                 Всеки участник получи удостоверение за преминат курс „Първа помощ на работното място” на БЧК,  със срок на валидност 5 години.

 

СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ БЧК – ЯМБОЛ