„Обучения и заетост“ в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ подаде в дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, заявка за участие в схемата „Обучения и заетост“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е интеграция на пазара на труда на лица над 54-годишна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

В рамките на проекта е планирано да бъдат наети 10 лица, над 54-годишна възраст за период до 12 месеца, на пълен работен ден.