Обучение по първа помощ на ученически екипи

ОС на БЧК – Ямбол организира двудневно обученние на тема „Първа помощ“ по проект „Първа помощ научи, в демонстрация я покажи и в състезание на ученически екипи по първа помощ се включи“. Проекта е финансиран от Фонд за подпомагане и оптимизиране на дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално“. Обучението бе открито от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, в него участваха 13 доброволеца от клубове на БМЧК от областта. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ. Обучител бе Никола Дойчев, доброволец от БМЧК – Пловдив, който презентира на участниците темите – рани, принципи на обработка на рани; кръвотечения и кръвоспиране; изгаряне; измръзване; шок и безсъзнание; топлинен удар и др. Доброволците имаха възможност да приложат наученото по време на практическите занимания и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти. Специално внимание се отдели на техники за съживяване на човек чрез изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж.

Доброволците, участвали в обучението имат ангажимент да презентират в своя клуб информацията по темата, да привлекат нови съмишленици за реализиране на публична демонстрация по първа помощ и да участват в подготовката на състезание по първа помощ за ученици. В края на обучението доброволците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол