Обучение по първа помощ в Стралджа

БМЧК – Ямбол проведе обучение по първа помощ за доброволци от гр. Стралджа. Обучител бе Радосвета Узунова, доброволец, обучен на национално ниво. Целта на обучението бе подпомагане подготовката на ученически екип по първа помощ. Основни теми, застъпени в обучението бяха – спиране на кръвотечения, обездвижване на крайници при различни травми, действия при откриване на човек в безсъзнание и т.н. Доброволците упражниха оказването на първа помощ на пострадал човек по време на практическата част от обучението.

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол