Обучение по проект „На фокус“ в Сливен

    Екипът на проекта „На фокус“ продължава със серията от обучения, насочени към представители на местни и национални власти за повишаване на техните знания и капацитет за работа с граждани на трети страни с предоставена временна закрила.
     Второто обучение от тази серия се проведе на 29.09.2023 в град Сливен, като в обучението се включиха 20 обучаеми от Община Сливен, Областна администрация Сливен, ТП на НОИ-Сливен, ДИТ-Сливен, ДБТ-Сливен, РУО-Сливен, РЗИ-Сливен, ОДМВР-Сливен, РДСП-Сливен, ДСП-Сливен.
Всички те потвърдиха,че представителите на институциите, които работят с лица с временна закрила, трябва да предоставят разнообразни услуги, като здравна грижа, образование, социална подкрепа и други и повишаването на техния капацитет води до по-добро качество на тези услуги, подобрява общото благосъстояние на лицата с временна закрила,помага за тяхната интеграция в обществото и създава по-стабилни и инклузивни общества.
    Следващото обучение от тази серия ще се проведе на 12.10.2023 (Четвъртък) в град Бургас.
Утре- 30.09.2023, Проектът стартира втора серия от обучения, които са насочени към широката публика с цел повишаване на знанията и информираността им в областта на убежището и миграцията. Семинарът започва в 10.00- гр. Ямбол, конферентна зала “ Син Салон“ на Читалище Съгласие ( ул.Г.С.Раковски 20)