Обучение по подготовката за провеждане на отчетна кампания на структурите на БЧК-Тунджа

В него взеха участие членове на ръководството Общински съвет на БЧК – Тунджа и представители на ръководствата на дружествата на БЧК, функциониращи на територията на община „Тунджа“. Присъстваха още инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и Добриела Праматарова – специалист в ОС на БЧК – Ямбол.

Председателят на общинската организация на БЧК „Тунджа” – Станчо Ставрев, направи подробно представяне на подготовка за провеждане на отчетна кампания 2017/2018г. Той акцентира върху методиката за изготвяне на отчетните материали в съответствие с Устава на БЧК и инструкцията за нейното провеждане  – процедурите, документацията, сроковете за изпълнение и отчитане и др.

Проведеното обучение допринася за постигане на организационното укрепване на капацитета червенокръстките структури, следвайки стъпките на съвременния доброволчески мениджмънт за реализирането на дейности за утвърждаване характеристиките на добре функциониращото дружество в рамките на БЧК.