Обучение по екология проведоха доброволци от БМЧК

Доброволците на БМЧК – Ямбол организираха обучение, в което запознаха 40 ученика с темата „Екология“. Децата бяха запознати с правилния начин на рециклиране, вредните навици на хората, влияещи на околната среда и как да се справят с тях. По време на обучението доброволците организираха викторина, в която успяха да се включат над 20 ученика, които за правилни отговори получаваха ръчно изработени награди „макет на земното кълбо“.

В края на обучението децата успяха да демонстрират придобитите знания за разделно събиране на отпадъци под формата на игра „Трите кофи“. Участниците имаха възможност на интерактивна дъска да напишат кой е най – големия замърсител в съвременния свят и да развият казус на тема „Как да спасим дърветата“.

Секретариат на Областния съвет на БЧК – Ямбол