Обучение на тема„Интернет зависимост.Интермания” се проведе в залата на МИКЦ – град Ямбол

Екипът на МИКЦ – Ямбол с обучители Димитрина Димитрова и Моника Радева, проведоха обучения на тема„Интернет зависимост.Интермания „.В обучението се включиха младежи от Ямбол и регионна,което се проведе на 17 март 2017г. в МИКЦ – град Ямбол.

Участниците обмениха идеи и придобиха знания и умения. Обучението по проект„ Млад гражданин 5” – финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).