Обучение на млади доброволци в БЧК

В зала „Йорданка Пасътрмаджиева“ на ОС на БЧК-Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания за Червен кръст и Червен полумесец“ за нови доброволци на БМЧК-Ямбол. Обучител бе Анелия Петрова, зам. областен координатор на БМЧК. Доброволците се запознаха подробно с история и възникване на Червен кръст и Червен полумесец, принципи на организацията, емблеми на червенокръстките дружества, функция на Международната федерация на ЧК/ЧП и функции на Международния комитет на ЧК.

Обучителят презентира структура на БМЧК на национално, областно и общинско ниво. Представени бяха и дейностите на младежката организация-организационно развитие, първа помощ, социално-помощна дейност, здравна просвета, фондонабиране и др.