Обучение на доброволци от доброволното формирование към община Стралджа

БЧК – Ямбол организира обучение за членовете на доброволното формирование, изградено към община Стралджа.

       Инициативата се осъществи по предложение на ръководството на общината, съобразно учебната програма, Модул III, утвърдена от Академията на МВР, като част от подготовката на специализираните екипи, изградени към общините за оказване на  помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

       Денят съвпадна с отбелязването на „Световния ден за рестартиране на сърцето“ – 16 октомври, който преминава под мотото: „Всички хора по света могат да спасяват живот“ и се чества по инициатива на Международния и Европейски съвети по ресусцитация. Това бе повод да се отдели специално време и обърне внимание върху демонстрирането на техники и усвояването на специфични умения за оказване на първа помощ и по-конкретно за кардио – пулмонална ресусцитация /КПР/. 

       Обучаващият екип от БЧК – Ямбол постави акцент и върху важността от оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на пострадали от кризисни ситуации, действията и взаимодействието на специализираните екипи, оказващи помощ на терен.

 

                                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ