Обучение на доброволци от доброволното формирование към община Тунджа

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

БЧК – Ямбол организира обучение за членовете на доброволното формирование, изградено към община Тунджа.

       Инициативата се осъществи по предложение на ръководството на общината и имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за оказване на  помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

       Обучението бе  съобразено с учебната програма, утвърдена от Академията на МВР и е част от подготовката на специализираните екипи за действие при кризи, изградени към общините.

       В продължение на два дни екип – обучители на БЧК – Ямбол запознаха участниците с принципите и целите на първата помощ, елементи на спасителната верига, подход към пострадали хора, осигуряване на лична безопасност, основни жизнени показатели, техники за съживяване и др. 

       Специално място бе отделено на техниките и важността от оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на пострадали от кризисни ситуации, действия и взаимодействие на специализираните екипи, оказващи помощ на терен.

        

               ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ