Обучение на доброволци от доброволното формирование към община Болярово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Екип от обучители на БЧК – Ямбол проведе второто от планирания цикъл от обучения за членовете на доброволното формирование, изградено към община Болярово.  Обучението е съобразено с учебната програма, утвърдена от Академията на МВР с обща продължителност 20 учебни часа и е част от цялостната подготовка на специализираните екипи за действие при кризи, изградени към общините.

       Основната цел е, участниците да придобият знания и практически умения за оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

        Второто обучение имаше изцяло практическа насоченост за алгоритмите на първа помощ при различни травми, действие и взаимодействие на екипите, работещи на терен, изработване на план за действие по време на кризи, осигуряване на безопасност, роля и отговорности на терен и др.     

       Доброволните формирования към общините са регистрирани по реда на чл. 41 от Закона за защита при бедствия.

 

                           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ