Обучение на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи на БЧК-Ямбол

        В съответствие с годишния план за работа на БЧК-Ямбол, на 06 октомври 2021г., в учебната зала на Областния секретариат на БЧК,  се проведе обучение по първа помощ за членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ към областната организация.

       Обучението е първо от цялостен цикъл от обучения по първа помощ, с елемент на надграждане, имащи за цел да се повишат знанията и способностите на членовете на ДЕРБАК, за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, с акцент  върху практическите умения.

        Това е от особено значение за новите попълнения в екипа на ДЕРБАК – Ямбол, тяхното успешно приобщаване и интегриране, като пълноценни и компетентни професионалисти в дейностите на БЧК за подготовка, реакция и намаляване на негативните последици и рисковете от внезапно възникнали кризисни ситуации. 

        Водещ обучител е д-р Панайот Попов, дългогодишен и изключително компетентен обучител по първа помощ в Ямболската червенокръстка организация.

                                                                             

                                              ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ