Обучение за членове на Младежки парламент – Ямбол

Младежите от ОМДК – Ямбол и местния Младежки парламент проведоха обучение на тема ,,Личностно развитие, лидерство и младежко представителство“. Събитието бе организирано от Община Ямбол и Общинския съвет по наркотични вещества – Ямбол и е част от изпълнението на Общинския план за младежта – 2023г. Чрез различни активности и интерактивни игри младежи от 10 училища в Ямбол имаха възможността да се обучават в дейности, насърчаващи самоорганизирането на младите хора в прилагането на добри практики за младежка гражданска активност и създаването на условия за развитието на младите хора в града.
Лектор на обучението бе Даниел Джинсов от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, гр. Пловдив.