Обучение за читалищни секретари

      И тази година сдружение  „Читалища с бъдеще 2012“ организира за читалищните секретари от община „Тунджа“ изнесен обучителен семинар на тема „Читалището, близо до местната общност“. Лекциите и лектора  на семинара бе осигурен от РЕКИЦ- Ямбол. Обучителните сесии се проведоха в НЧ „Съгласие“- град Плевен.

  Благодарност и към ръководството на община „Тунджа, които подкрепиха  нашата идея и ни помогнаха за осъществяването й.  Това пътуване е крачка напред и нагоре по пътя към хората с които, и за които народните читалища работят.

Нели Ройдева

Председател на Сдружение „Читалища с бъдеще 2012