Обучение за превенция на агресията в училище

Представители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Веселиново участваха в интензивно тридневно обучение на тема: „Ефективна превенция на агресията чрез личностно развитие и повишаване на социалните умения“. То се проведе  в периода 13-16 март в гр. Банкя. В обучението взеха участие зам.-директорът на училището Ваня Георгиева и Иван Ангелов – психолог.


Общата цел на работните модули е да даде уеднаквен и комплексен инструментариум за разбиране и контролиране нивата на агресия и последващото насилие в училищата.