Обучение за нови доброволци

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания“ за нови доброволци на БМЧК – Ямбол. Обучител бе Ваня Герганова, областен координатор на БМЧК, ководещ Ивана Явнева. Доброволците се запознаха подробно с история и възникване на БЧК; принципи и емблеми на червенокръстките дружества и Женевски конвенции. Презентира се и структурата на БМЧК на национално, областно и общинско ниво.

Обучителят представи дейностите на младежката организация – организационно развитие, първа помощ, социално-помощна дейност, здравна просвета, фондонабиране и др.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол