Обучение за нови доброволци на Червения кръст

В сградата на БЧК – Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания за Червен кръст и Червен полумесец“ за нови доброволци на БМЧК – Ямбол. Обучители бяха Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК и Гергана Георгиева, щатен специалист. Доброволците се запознаха подробно с история и възникване на Червен кръст и Червен полумесец, принципи на организацията, емблеми на червенокръстките дружества, функция на Международната федерация на ЧК/ЧП и функции на Международния комитет на ЧК.

Обучителите презентираха структура на БМЧК на национално, областно и общинско ниво. Специално внимание бе отделено на нормативните документи на младежката организация, които се използват от доброволците.

Представени бяха и дейностите на младежката организация по направления – организационно развитие, хуманитарно образование, първа долекарска помощ, здравна програма и активно включване в социална среда.

 

 

                                                              Секретариат на Областния съвет на БЧК – Ямбол