Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 22 и 23 октомври 2017г., във вила „Тракия“ – с. Симеоново се проведе двудневно обучение за ключови ръководни кадри в структурата на БЧК – Ямбол, като основната цел бе подготовка за провеждане на отчетна кампания 2017/2018г. в рамките на БЧК.

Участваха представители на Областния съвет на БЧК, общинското ръководство на БЧК-Ямбол, ръководствата на дружества и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

Предоставена бе ценна информация, указания и насоки за изготвяне на отчетните материали, основните изисквания за провеждане на Общите събрания – процедури, законност, подготовка на документация, срокове за изпълнение и отчитане и др.

Изготвен бе график за провеждане на събранията на дружествено ниво, който предстои да бъде утвърден на заседание на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол.

По предложение на Общинското ръководство на БЧК – Ямбол, в програмата бяха включени теми за здравословен и балансиран режим на хранене и превенция на телефонните измами.

 

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA