Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на Областната организация на БЧК-Ямбол

Преди официалния старт на отчетна кампания 2019/2020 в рамките на БЧК на общинско ниво в структурата, секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол проведе три обучения за ключови ръководни кадри на БЧК в общините Стралджа, Елхово и Болярово,

         Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетните събрания на трите общински организации, чрез предоставяне на необходимата информация и насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

         Участваха представители на Областния съвет на БЧК, членове на общинските ръководства на БЧК – Стралджа, Елхово и Болярово и служители от секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

         Предоставена бе ценна информация и указания за изготвяне на отчетните материали – структура на отчет, план за работа и протокол, изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на  документация, срокове за провеждане и отчитане и др.

  ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – Ямбол