Обучение за ключови ръководни кадри в структурата на Областната организация на БЧК-Ямбол

bty

          Преди официалния старт на отчетна кампания 2017/2018 в рамките на БЧК и след реализираните вече обучения за ръководствата на структурите към БЧК – Ямбол и Тунджа, Ямболската червенокръстка организация проведе три обучения за ключови ръководни кадри на БЧК в общините Стралджа, Елхово и Болярово,

         Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетните събрания на дружествата, чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

         Участваха представители на Областния съвет на БЧК, общинските ръководства на БЧК- Стралджа, Елхово и Болярово, ръководствата на дружества и служители от Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.

         Предоставена бе ценна информация, указания и насоки за изготвяне на отчетните материали – структура на отчет, план за работа и протокол, изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на  документация, срокове за провеждане и отчитане и др.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ                                                                         

                                    

 

 

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ