Обучение за кандидати за водни спасители

dav

БЧК – Ямбол набира кандидати за организиране на ускорен курс за „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, „Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ и „Воден спасител на открити водни площи и море” – директен.

          Обучението на кандидатите за водни спасители ще бъде интензивно, всеки ден, като общата продължителност е до 14 дни от датата на приемния изпит.

            Приемният изпит ще се проведе на 18 юни 2018г. /понеделник/, от 11.00 часа на общинския плувен басейн в град Созопол.           

            Кандидатите за постъпване в курс, отговарящи на посочените по-долу изисквания, трябва да се явят в 10.30ч. в Националния учебен център на БЧК – Созопол в готовност да покрият изпитните нормативи за избраната от квалификационна степен.

           

            Финансови условия:

 • За курс „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” – 329. 00лв., включваща

разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 

 • За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ – 195. 00лв.,

включваща разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 

 • За открити водни площи и море /директен/ – 417. 00лв., включваща разходите за

обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 

               Входа за достъп до плувния басейн, застраховка „Злополука”, място на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя се осигуряват от всеки от кандидатите за водни спасители. 

               Курсът ще се проведе при участието на не по-малко от 15 кандидати за водни спасители, покрили изпитните изисквания за съответната квалификационна степен.

               Изисквания към кандидатите:

За басейн:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
 3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
 • 25 м. бруст / без време /

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и

       Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;

 1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
 • 25 м. бруст / без време /

     Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ

трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

 

 

 

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

               инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, тел.: 0889 797 927.

               Добриела Праматарова – специалист „ВСС” в БЧК-Ямбол, тел.: 0886 344 250.

 

dav