Обучение за кандидати за водни спасители

БЧК – Ямбол набира кандидати за организиране на ускорен курс за „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, „Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ и „Воден спасител на открити водни площи и море” – директен.

          Обучението на кандидатите за водни спасители ще бъде интензивно, всеки ден, като общата продължителност е до 14 дни от датата на приемния изпит.

            Приемният изпит ще се проведе на 07 юни 2022г., от 11.00 часа на общинския плувен басейн в град Созопол.           

            Кандидатите за постъпване в курс, трябва да се явят в 10.00ч. в Националния учебен център на БЧК – Созопол, в готовност да покрият изпитните нормативи за избраната от квалификационна степен.            

            Финансови условия:

 • За курс „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” – 329. 00лв., включваща

разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 • За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ – 195. 00лв.,

включваща разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 • За открити водни площи и море /директен/ – 417. 00лв., включваща разходите за

обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

               Входа за достъп до плувния басейн, застраховка „Злополука”, място на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя се осигуряват от всеки от кандидатите за водни спасители. 

               Изисквания към кандидатите:

За басейн:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
 3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
 • 25 м. бруст / без време /

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
 1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
 • 25 м. бруст / без време /

     Кандидатите за курс “Воден спасител на открити водни площи и море”надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

           Входът за достъп до плувния басейн, мястото на пребиваване за целия период на обучение, както и разходите по престоя са за сметка на  кандидатите.

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

               инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, тел.: 0889 797 927, e-mail: yambol@redcross.bg

               Добриела Праматарова, специалист „ВСС” в БЧК-Ямбол, тел.: 0886 344 250,

 e-mail: yambol@redcross.bg