ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми читатели,

След около двайсет дни ни предстои събитието „Парламентарни избори 2021“. Вече са известни всички кандидати – хора, партии, коалиции.   Предстои всички те да представят управленските си програми за следващите четири години. През последните тридесет години на нас, Българският Суверен, ни се случиха много избори – парламентарни, местни, президентски, редовни, извънредни… Периодично наблюдавахме изборните събития и перманентно участвахме в живота след тях. Периодично повишавахме доверието и симпатията си към определени фигури и перманентно ги намалявахме към т.нар. „политическа система“.

В тази връзка ще си позволя един спомен от преди 22 години. Тогава присъствах на една обществена среща, на която главно действащо лице беше един тогавашен действащ политик.  Не си спомням къде се провеждаше тази среща, но отлично си спомням един от въпросите, който беше зададен от някой от присъстващите: „Могат ли да живеят в едно политиката и моралът”? Ето какво отговори политикът: „Могат! Моралът и Политиката могат да живеят успешно в един човек. Необходима е обаче сила, чрез която човек да устои на предизвикателните предложения, които има възможност да получи, когато се намира на върха.”   И в действителност в Световната история има много такива примери за хора, които успешно са изпълнявали политически мисии, без това да се отрази на истинския морал и истинските отношения.

 Вярвайки в горното, ние Екип ЯмболПРЕС, ще се опитаме да отразим по най–обективен начин всички кандидати, техните прояви, послания и тези. По време на цялата кампания, ще се съсредоточим върху мажорните акорди, които ще ни представят участниците, като ще се опитаме да изключим конфронтационния стил в отношенията. Ще следваме този позитивизъм, защото в най–висока степен сме уверени, че всеки от настоящите над сто кандидати за народни представители от Ямболска област, притежава част от тези качества, които са важни за суверенните граждани. Убедени сме, че има достойни хора, чийто послания би следвало да достигнат до гражданите. Уверени сме, че ще бъде факт точният избор на кои личности и организации ще се възложи да управляват даденото доверие през следващите четири години. Вярваме, че народът безпогрешно ще оцени кой е тръгнал или ще тръгне по пътя на морала и истинските ценности, със същия аршин, с който същият този народ винаги безпогрешно е определял и възпявал своите истински воеводи и герои.

Уважаеми приятели, най – искрено се надяваме че настоящите кандидати ще успеят да достигнат до нас, в степен достатъчна, щото в действителност Суверенът собствено да направи своя най – обективен и представителен вот в изборния ден. Желаем УСПЕХ на всички участници и нека най – добрите победят!!!

Огнян Огнянов – съуправител на Юро Медиа Груп ООД