Обръщение

Уважаеми съграждани, читатели, приятели,
През изминалия месец, наред с всичко случващо се в нашия град и област, отразявахме и предизборната кампания „Местни избори 2019“. В продължение на цял месец Ви „бомбардирахме“ с предизборни материали на всички участници – кандидати за кметове и общински съветници.
И в тази кампания участваха немалък брой кандидати, като нашето старание отново беше да отразим всички, използвайки максимална степен на обективност. Надяваме се, че сме се успели да спазим този принцип и молим да бъдем извинени, ако сме допуснали някои пропуски.
Проявяваме висока степен на уважение и респект към всички кандидати, защото считаме, че самият акт на кандидатиране за общински ръководители е израз на кураж, достойнство, решителност и възможности.
Толерираме участието на всички кандидати защото знаем, че за избирателите е добре да избират между повече достойни хора, имащи смелостта да поискат доверието им.
Изказваме мнение, че кампанията премина в дух на толерантност от страна на кандидатите един към друг, с проява на спортсменство и достойно поведение. Представиха се много положителни проектни виждания за по-нататъшното съществуване и развитие на Ямбол и се надяваме болшинството от тях да се реализират. Разбира се, присъстваха миноритарно и някои по – откровени моментни прояви, но те далеч не бяха отрицателни и излишни, а само обогатиха палитрата на процеса, наречен „Избори“.

Уважаеми приятели, ние от ЯмболПРЕС, най – искрено Ви благодарим за търпението и толерантността, които проявихте при проследяването на кампанията. Благодарим за всички коментари и мнения, които изразихте и споделихте на нашите страници.

Уважаеми кандидати, благодарим Ви за позитивната кампания, която наблюдавахме и отразявахме. Пожелаваме на всички успех и нека най – добрите победят!

За нас беше чест!

 Екип ЯмболПРЕС