Образователни концерти на ансамбъл „Тунджа“

От 18 до 28 октомври 2016 година, фолклорен ансамбъл „Тунджа” продължава традицията за изнасяне на образователни концерти във всички училища на територията на община „Тунджа”.

Те ще представят пред малките зрители, богатата душевност на тунджанския народ, прекрасните мелодии и ритми, невероятните танци и красотата на разнообразните костюми, които са умело съчетани в програмата на ансамбъла и придават един своеобразен артистичен колорит – запазена марка на изпълнителите от Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.

През тази година инициативата ще бъде част от кампания на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община „Тунджа” за превенция на агресията и насилието в училище.

Концертите ще бъдат представени по следния график: 

 

№ по ред  

Училище / населено място

 

Дата

 

Час

1.     ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново 28.10.2016 г. 14.00 ч.
2. НУ „Васил Левски”

с. Завой

28.10.2016 г. 13.00 ч.
3. ОУ „Христо Ботев”

с. Кукорево

19.10.2016 г. 11.30 ч.
4. ОУ „Васил Левски”

с. Тенево

19.10.2016 г. 12.30 ч.
5. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

с. Дражево

18.10.2016 г. 13.30 ч.
6. ОУ „Св. П. Хилендарски”

с. Роза

21.10.2016 г. 13.30 ч.
7. НУ „ Св. Кл. Охридски”

с. Крумово

21.10.2016 г. 12.30 ч.
8. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

с. Бояджик

20.10.2016 г. 13.30 ч.
9. СУ „Св. П. Хилендарски”

с. Скалица

27.10.2016 г. 13.00 ч.
10. ОУ „Христо Ботев”

с. Ботево

27.10.2016 г. 11.00 ч.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-1