Образователни концерти на ансамбъл „Тунджа“

ФА „Тунджа” за поредна година изпълнява проекта си за работа с подрастващото поколение на Община „Тунджа”. Чрез изнасянето на образователни концерти във всички училища се цели да бъдат предадени и запазени народните песни и танци от подрастващото поколение.

Образователните концерти стартираха на 16 октомври в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик и ще приключат на 31 октомври в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

ГРАФИК

 

за провеждане на образователните концерти в училищата на общината

 от Фолклорен ансамбъл „Тунджа” – 2018 г.

 

№ по ред  

Училище / населено място

 

Дата

 

Час

1.  

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик

 

16.10.2018 г.

 

13:10ч.

2.  

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево

 

17.10.2018г.

 

13:30ч.

3.  

НУ „ Св. Кл. Охридски”, с. Крумово

 

19.10.2018г.

 

12:00ч.

4.  

ОУ „Васил Левски”, с. Тенево

 

22.10.2018г.

 

13:15ч.

 

5.

 

ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево

 

22.10.2018г.

 

15:00ч.

 

6.

 

ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево

 

23.10.2018г.

 

13:30ч.

 

7.

 

ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Роза

 

23.10.2018г.

 

15:00ч.

 

8.

 

НУ „Васил Левски”, с. Завой

 

24.10.2018г.

 

12:20ч.

 

9.

 

СУ „Св. П. Хилендарски”, с. Скалица

 

30.10.2018г.

 

13:30ч.

 

10.    

 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново

 

31.10.2018г.

 

13:30ч.