Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” стартира в Административен съд – Ямбол

При изключително голям интерес премина първото занятие от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в Административен съд – Ямбол. Учениците от 11 б клас на ПГ „Васил Левски” в Ямбол, заедно с класния си ръководител Симеон Кузманов и директорът на гимназията Петя Сярова се запознаха с концепцията на образователната програма, със споразумението между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, както и с темите, включени в програмата на Административен съд – Ямбол.

Веднага след това учениците се срещнаха и с първия си лектор – зам. председателя на съда Димитринка Стаматова. Дискусията по темата „Съдебната система в Република България” предизвика голям интерес, поради което тя продължи много повече от предвиденото време. Съдия Стаматова обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин, каква е структурата на съдебната система, какво е разделението на властите, според Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Тя отговори и на многобройните въпроси, които задаваха учениците. В края на дискусията децата изразиха мнение, че им е било безкрайно интересно и с нетърпение ще чакат следващата среща, която е насрочена за 12.12.2016 г. По време на първото занятие всеки от учениците получи програмата с темите, датите и лекторите, по която ще работи Административен съд – Ямбол.

         Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трета поредна учебна година ще проведат образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ са партньори по тази Образователна програма. В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН от 29.09.2016 г. за срок от 5 години, Административен съд – Ямбол избра да работи с 11 б клас от ПГ „В. Левски”.

                        Връзки с обществеността: Катя Няголова                                                                                    

100_5098 100_5099