Обновява се базата на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в гр. Ямбол

В Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол днес бе даден официален старт на строителните дейности по обновяване базата на учебното заведение. Те се реализират по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“.

„Ако искаме да сме конкурентноспособни в предлагането на образование за нашите деца, сме длъжни да им предоставим и подходящата среда“, сподели кметът на Ямбол Георги Славов по време на пресконференция по повод старта на строителните дейности. По думите му, мерките, заложени за обновяване базата на гимназията по  земеделие, са комплексни и предвиждат модернизиране на целия учебен корпус, включително общежитието, също и комбинираното спортно игрище.

Директорът на ПГЗ „Христо Ботев“ Тодор Тодоров изтъкна належащата необходимост от ремонт на най-старата професионална гимназия в Ямбол  и заяви, че с модернизирането на материално-техническата база ще бъде постигнато качествено образование, съобразено със стандартите на Европейския съюз.

Преди церемонията по „първа копка“, в сградата на професионалната гимназия бе дадена пресконференция, по време на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. По сградата на учебното заведение ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, цялостна подмяна на ел.инсталацията, ремонт на учебни кабинети, санитарни помещения, коридори и др.,  осигуряване на достъпна среда за инвалиди, информира ръководителят на проекта Мария Паспалджиева.

Проектът „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие.