Обновени общински пътища в Стралджа

Летните ремонти в община Стралджа продължават. И промяната е налице. Освен към обновление на улици, усилията на общинското ръководство са насочени и към така необходимия ремонт на общински пътища. В нов вид вече са отсечките Зимница –Чарда и Стралджа – Маленово. Предстои полагането на маркировката и ремонтът на мост, част от обещанията на кмета Атанас Киров към жителите на селата Чарда и Маленово.
Промяната продължава!