Обновената улица „Преслав“ в Ямбол е вече отворена за движение

От днес, 13 юни, обновената ул. „Преслав“ в Ямбол е вече отворена за движение на моторни превозни средства. Обектът е въведен в експлоатация след като вчера премина успешно проверка за извършените дейности от държавна приемателна комисия. От 15 юни, събота, се възстановява и движението на редовните автобусни линии от градския транспорт – с номера 2, 5, 18Б, 20, 20А и 25.

Модернизирането на една от най-натоварените ямболски улици бе в изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Изцяло реновирана е отсечката от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ (пл. „Боровец“) до пресечката с ул. „Акация“. Положена е нова пътна настилка, обновени са тротоарните площи, въведено е ново енергоспестяващо улично осветление, както и видеонаблюдение по цялото протежение на участъка с цел превенция и повече сигурност за гражданите. Извършена бе и подмяна на растителността с нови дървесни видове.

Ремонтът на ул. „Преслав“ бе приоритетен проект с оглед натовареността на пътното платно като част от една от входно-изходните артерии на града. Реновирането й бе в изпълнение на последователните усилия на община Ямбол за цялостно обновяване на уличната мрежа в града, създаване на по-добри условия за движение на автомобили и пешеходци.