Обмен на добри практики в Италия

Във връзка с Партньорско споразумение за изпълнение на международен проект “Мост между културите” в периода от 23.01.- 27.01.2017 г. ще се проведе международна работна среща и обмен на добри практики в Реджо Калабрия, Италия. Проектът е финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2).

В срещата участие ще вземат експерти от община „Тунджа”, работещи в областта на интеграционните образователни и социални политики. В рамките на програмата ще се разгледат теми и представен добър опит от дейности, които са свързани с националните и местни политики и стратегии за приобщаване на ромите в образователната система във всяка от страните, участници в проекта- Италия, Румъния, Испания, Турция и община „Тунджа“, България.

Водеща организация по проекта е Министерство на образованието, културата и спорта на област Валенсия, Испания, а Община „Тунджа“ е една от четирите партньорски организации.

Всички участниците в проекта са държавни, общински или неправителствени  организации, активни в областта на училищното образование и интеграционните политики за включване на учениците от ромски произход и техните родители.

Проектът е с продължителност 36 месеца, като дейностите стартираха през 2014 г. и ще приключат през 2017 г. 

Стойността на финансирането за община „Тунджа“ е 71 437 лв.

По проекта се цели да бъдат изградени международни стратегически партньорства  в областта на образованието и интеграционните политики с фокус върху децата с ромски етнически произход и  техните родители, както да бъдат споделени и осъществен обмен на иновативни педагогически практики в сферата на училищното образование.