Облекчават режима за преминаване през КПП-тата на областните градове

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове (КПП) на областните градове.

Така като причина за пътуването вече може да се посочва и необходимост от полагане на грижи за близки и роднини, както и снабдяване на стоки от първа необходимост, било то за близък или за пътуващия.

Както досега, хората ще бъдат допускани да преминат, когато става дума за работа в населеното място, посещение на лекар и завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият пребивава временно.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители на хранителни вериги и аптеки, доставчици на хранителни продукти и лекарства, работещи в стратегически обекти, касаещи националната сигурност, както и служители на ВИК, електроснабдителни и топлоснабдителни дружества.

Могат да минават с приоритет и екипи, извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности, както и превозни средства със специален режим на движение. Лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, също се пропускат с приоритет.

Шофьорите и пътници в автомобили, осъществяващи охрана на ценни пратки и товари като инкасо автомобили, могат да представят само документ за самоличност, служебна бележка от работодателя или служебна карта, без декларация.

Документите, които са нужни на останалите пътуващи, са служебна бележка от работодателя или служебен документ, удостоверяващ местоработата, като карта; медицински документ; документ за самоличност и декларация от лицето за причината, поради която пътува.