Област Ямбол е готова за изборите

В Областна администрация Ямбол е създадена необходимата организация за подготовка на изборния ден, която към този момент се осъществява безпроблемно. На 05.07.2021г., в Областна администрация, са получени бюлетини и изборни книжа за Парламентарните избори в неделя. Бюлетините и изборните книжа ще се съхраняват в сградата на ОА до 10.07.21г., когато ще бъдат предадени на общинските администрации. Що се отнася до логистиката на машинните устройства за гласуване, тя ще се осъществява от доставчикът на устройствата – фирма „Сиела Норма“ и ОД на МВР.

В област Ямбол секциите за гласуване ще бъдат 236 броя, като 159 от тях ще са с машинно гласуване, а 77 броя с хартиени бюлетини. Относно подвижните избирателни секции, техният брой ще бъде ясен до 08.07.2021г., когато е крайният срок за депозиране на документи в РИК Ямбол, за формиране на секции в лечебни заведения, Ковид отделения и арести.  Към този момент подвижни секции има в общините Ямбол, Стралджа и Болярово по една, както и в община „Тунджа“ – 5 броя.

През тази седмица се осъществяват и обученията на Секционните избирателни комисии от страна на РИК Ямбол.