Област Ямбол в епизоотична готовност

Мерки за предотвратяване възникването на заболявания от инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на област Ямбол набеляза Областната епизоотична комисия на свое заседание. Комисията се събра във връзка с констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в Централна Европа и набелязване на мерки за недопускане на заболяването на нашата територия от диви мигриращи птици.


Към момента на територията на област Ямбол няма случаи на птичи грип. Има два сигнала за мъртви птици и по двата пробите за инфлуенца са отрицателни. От Областната дирекция по безопасност на храните призовават ловци, орнитолози, граждани, които намерят мъртви птици да сигнализират ветеринарните лекари или службата, за да бъдат направени огледи и взети проби.
Някой от мерките взети от комисията за недопускане на заболяването на територията на област Ямбол са: провеждане на общинските епизоотични комисии и набелязване конкретни мерки за всяка една от общините на територията на областта; съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви мигриращи или синантропни птици; постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти; засилен контрол на пазарите за птици; периодични вирусологични изследвания на домашни птици; собствениците на домашни птици и птицевъдни ферми да не допускат контакт между птици от дивата природа и домашни птици.

img_2334