Област Ямбол в готовност за зимата

В Областна администрация Ямбол се проведе съвместно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и Щаба за неотложни възстановителни работи. Основна тема на заседанието бе готовността фирми, организации, институции, общини за действие в зимни условия.
Със заповед на областния управител Димитър Иванов е създадена необходимата организация за предприемане на превантивни мерки и осигуряване на нормални условия за живот и работа в област Ямбол през зимния сезон на 2016 – 2017 г. Заповедта на областния управител е на основание чл. 32 от Закона за администрацията и чл. 64 от Закона за защита при бедствия. В нея са регламентирани конкретните отговорности на кметовете на общини в областта, на ръководителите на фирми и ведомства по отношение осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през зимата.
В Областно пътно управление Ямбол са предприети действия по подготовката за зимно поддържане на пътищата в областта. Сключени са договори за поддържане на АМ „Тракия“ и републиканската пътна мрежа от I,II и III клас. Извършена е проверка на техниката и наличните материали по опорните пунктове.
Представители на общините, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Пътна полиция”, „Гранична полиция”, военните формирования в област Ямбол, В и К, EVN, и други ангажирани ведомства представиха доклади за предприетите от тях превантивни дейности и изразиха готовност за справяне при тежки зимни ситуации.

dsc_1149