Областно обучение за доброволци на БМЧК – Ямбол

Областно обучение за доброволци на БМЧК – Ямбол на тема „Превенция на сексуално – рисково поведение и ХИВ/СПИН“ се проведе в залата на БЧК – Ямбол. Целта на обучението бе да се повишат знанията на доброволците по темата, което ще подпомогне реализирането на Здравна просвета от младежката организация и успешно реализиране на Анти СПИН кампании през годината. Обучител бе Анелия Петрова, която запозна участниците с теми свързани със сексуално – рисково поведение; възникване на ХИВ; начини и пътища на предаване на ХИВ инфекцията; тестуване; предпазване от заразяване; дискриминация и ХИВ. По време на обучението доброволците участваха в ролеви игри и решаваха казуси свързани с дискриминацията. В ролевите игри се обсъждаха различни гледни точки и мнения относно непоносимостта и дискриминацията към хора, живеещи с вируса, както и дискусия върху ефекта от налагането на стереотипи.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол