Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация

В Синия салон на Народно читалище „Съгласие 1862“ в град Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха: д-р Валентин Пеев, Зам. председател на НС на БЧК; Стойчо Стойчев, Зам. председател на НС на БЧК; д-р Славита Джамбазова, Зам.ген. директор на НС на БЧК; Архимандрит Димитрий, Архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия; Христо Колев, Зам. областен управител на област Ямбол; Христо Христов, Кмет на община Болярово; Иван Иванов, Зам. Кмет на Община Стралджа; Комисар Георги Кючуков, Началник охранителна полиция ОД на МВР;

Гл. инспектор Живко Бянов, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“; Гл. инспектор Георги Арабаджиев, Началник сектор ”Пътна полиция“; Татяна Павлова, говорител на ОД на МВР – Ямбол; Таня Джеджева, Директор Дом стари хора и Домашен социален патронаж с. Болярско; Иванка Лазарова, Секретар на НЧ „Съгласие 1862“; Христо Христов, Президент на Ротари Ямбол; Тина Атанасова, Президент на Интеракт Ямбол; Костадин Атанасов, Председател на общински Съюз на пенсионера 2004; Иван Тодоров, Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Кънчо Илиев, Председател на СБА-Ямбол; Кръстина Атанасова, Председател на Регионален клуб на инвалида; Калоян Калиманов, Ръководител на Младежки информационно-консултантски център; Д-р Георги Ъков, Председател на Обществена фондация „Мостове над Тунджа“; Представители от Дирекция хуманитарни дейности, община Тунджа, Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол и Регионална Здравна инспекция; Управители на Център за обществена подкрепа „Усмивка”, Център за настаняване от семеен тип и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; представители от неправителствени организации и медии.
Форумът премина в една сесия, делегатите приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2017г., представен от д-р Антоанета Антонова – Председател на Областния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от г-жа Силва Иванова и отчет на бюджета за 2017г., представен от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК. Делегатите на събранието приеха План за работа за 2018г. и Проект на бюджет за 2018г. на Ямболската червенокръстка организация.
По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата 2017г., като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят Ямболската организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности. Г-н Христо Колев, посочи като положителен резултат, присъдената награда на БЧК – Ямбол в категория „Социална инвестиция“ от конкурса „Инвеститор на годината“. Д-р Валентин Пеев, изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската червенокръстка организация бе оценена, като отлична.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол