Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация

sdr

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК-Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха:                   д-р Валентин Пеев, зам.- председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-ген. директор на Секретариата на НС на БЧК, Росен Василев, Директор на Секретариата на Софийска областна организация, Георги Чалъков, Областен управител на област Ямбол, Енчо Керязов, зам.-кмет на Община Ямбол, Димитър Димитров, зам.-кмет на Община Тунджа, Гл. инспектор Тодор Мишинев, Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Ямбол, Калоян Калиманов, Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, представители от Община Болярово,  РД“Пожарна безопасност и защита на населeнието”-Ямбол, Регионално управление на образованието-Ямбол и Регионална здравна инспекция-Ямбол. В деловата работа участие взеха г-н Стойчо Стойчев, зам.-председател на БЧК и Стели Джамбазова, Председател на БМЧК.

Кметовете на общините Стралджа и Болярово благодариха за съвместната работа с червенокръстката организация чрез поздравителни  адреси. 

            Областният управител на Област Ямбол, Георги Чалъков в своето приветствие изрази задоволство и благодари за доброто партньорство с БЧК и увери, че занапред ще продължим да работим заедно в полза на нуждаещите се.

Зам.-кметовете на Община Ямбол и Община Тунджа благодариха за съвместната работа с областната червенокръстка организация в полза на деца в риск чрез реализирането на проект „Топъл обяд“. Г-н Керязов и Г-н Димитров подчертаха, че ще продължи партньорството при реализиране на инициативи в полза на деца и младежи, както и подкрепа на уязвими лица в Община Ямбол и Община Тунджа.

В деловата част Председателят на Областната червенокръстка организация, д-р Антоанета Антонова и доброволци на БЧК представиха отчета за дейността през 2022г., като се акцентира върху приноса на доброволците. Като част от дневния ред бе представен и приет Отчет на Областната контролна комисия, Отчет на бюджета за 2022г., План за работа за 2023г., Проект на бюджет за 2023г. на Ямболската червенокръстка организация.

Зам.-председателят на БЧК, Стойчо Стойчев, изрази удовлетворение от свършеното през годината, като подчерта заслугата на доброволците, служителите от Секретариата и доброто взаимодействие с партньорите, което допринася за организационната и финансова стабилност на Областната организация на БЧК.  

Председателят на БМЧК, Стели Джамбазова поздрави младежите на БМЧК за реализираните иновативни дейности през отчетния период и благодари за подкрепа, в лицето на инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол.

Зам.-ген. директор на Секретариата на НС на БЧК, д-р Славита Джамбазова сподели, че Ямболската червенокръстка организация има отлична оценка за работата си, като подчерта, че активната дейност на дружествата и общинските организации по места, води до положителни резултати-висок обхват на покритие на членове на БЧК спрямо населението в област Ямбол.

Зам.- председателят на БЧК, д-р Валентин Пеев изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК-Ямбол, членовете и ръководния състав на организацията, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската червенокръстка организация бе оценена, като отлична.

Директорът на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол, инж. Митко Филипов изразиха благодарност към партньорите и доброволците на БЧК за оказаната подкрепа  при изпълнението на хуманитарната мисия  на организацията ни в полза на уязвими лица.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол

dav