Областният управител ще определи представители в Обществените съвети на професионалните училища

   Областният управител на област Ямбол организира среща с представителите на национално представителните работодателски организации за област Ямбол във връзка с разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, където се предвижда създаване на Обществени съвети към всяка детска градина и всяко училище.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите. Съгласно чл. 4, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в училищата, в които се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, представителят се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
Национално представителните работодателски организации, които се включиха в разговорите при областен управител. Са Ямболска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, Индустриална стопанска асоциация, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Работодателските организации ще предложат свои членове за участие в обществените съвети на тринадесет професионални гимназии и училища в област Ямбол с паралелки за професионална квалификация.
Дейността на обществените съвети е свързана с одобряване стратегията за развитие на съответното училище, с участие в работата на педагогическия съвет. Също така ще предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес, ще дават становище за разпределяне на бюджета по дейности, както и за отчета за изпълнението му и др.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-1