Областният управител призова за ефективност и ангажираност на институциите и фирмите участващи в зимното поддържане в областта

Заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия в частта по подготовка за зимни условия в област Ямбол се проведе в Областна администрация Ямбол под председателството на областния управител Димитър Иванов. Присъстваха ръководители на държавни и общински институции, представители на общините, на фирмите ангажирани със зимното поддържане. По време на заседанието бяха обсъдени актуалните проблеми при осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимния сезон, както и готовността за действие на фирми, ведомства и кметове на общини.


За готовността на област Ямбол за работа и живот при усложнена зимна обстановка, областният управител информира, в свои доклад, министъра на вътрешните работи Младен Маринов. За осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяване и услуги за работа и живот при усложнени зимни условия областният управител има заповед с мероприятия до териториалните органи на държавната власт и общините. Сформиран е Областен щаб по снегопочистването. Извършена е проверка на фирмите осъществяващи снегопочистването на АМ“Тракия“, в частта на област Ямбол и републиканската пътна мрежа. Изготвени са и оперативните планове. Направени са съответните предписания към институции и фирми, ангажирани в процеса.
По време на заседанието институции и общини докладваха готовността си за действие при усложнена зимна обстановка. Актуализиран бе и плана за информационен обмен и взаимодействие, защото опитът от минали години ясно показва, че вярната, бърза, своевременна информираност и взаимодействие между институциите в усложнена обстановка е едно от най-важните условия за справяне с тежка ситуация. В тази връзка областният управител Димитър Иванов за пореден път апелира ангажираните институции за добра координация между тях, за бързи реакции, ефективност и ангажираност в процеса.