Областният управител представи проект за транспортен коридор

Областният управител на област Ямбол, Георги Чалъков, взе участие в XIV-та Национална Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, която се проведе миналата седмица в град Несебър.

В хода на Конференцията, господин Чалъков представи пред участниците Доклад, относно необходимостта от разработване на проект за транспортен коридор Север – Юг – път I-7 от Силистра-Кълъраш до ГКПП Лесово-Хамзабейли и възможностите за социално и икономическо развитие на източна България. В Доклада бяха представени актуални данни за очаквания вид и количество трафик в следващите 10 години, който ще премине през ГКПП-тата между Република Турция и Република България. Според данните, представени от областния управител, с оглед продължаващото развитие на икономиката и търговията в глобален мащаб, в бъдеще се очаква тенденцията за увеличаване на трафика да продължи ежегодно с около 20%.

С представяне и на други данни и със заключение относно ползите от евентуално изграждане на транспортен коридор Север – Юг – път I-7, областният управител Георги Чалъков заяви своята категорична позиция, а именно, че изграждането на коридора е от изключителна важност за цяла източна България.

В края на Конференцията бе подписана и Декларация от страна на участниците, в това число и областните управители на Ямбол, Бургас, Силистра и Шумен.

Националната Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е най-голямата ежегодна конференция в областта на транспортната инфраструктура на Балканите и се организира ежегодно от Институт по транспортно строителство и инфраструктура, в партньорство с Факултет по транспортно строителство към УАСГ и Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.

Основна цел на организаторите на Конференцията е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит и технологии между участниците. За поредна година, Конференцията събра на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции, браншовия бизнес и заинтересованата общественост.