Областният управител Димитър Иванов проведе среща по въпроси на здравеопазването в Ямбол

Актуалното състояние на областната болница МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол, предстоящи конкретни действия и решения бяха в основата на разговора между областния управител Димитър Иванов, директорите на РЗОК Ямбол д-р Денка Петрова и РЗИ Ямбол д-р Лиляна Генчева, и д-р Димитър Рунков, в качеството си на прокурист на ямболската болница.
Целта на тази първа среща в този състав бе да се активизира работещ диалог между институциите в областта отговарящи за здравеопазването и по-специално за болничното здравеопазване. „Ямболската болница „Св. Пантелеймон“ трябва и ще работи оптимално ефективно, така че да отговори на изискванията на лекари и пациенти“, това е първата заявка на д-р Рунков, като прокурист на болницата.
Бяха обсъдени конкретни действия на болничното ръководство във връзка с предстоящото договаряне на клинични пътеки между МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол и РЗОК, както и готовността на болничното заведение за действия при усложнена грипна обстановка в областта.
Предстоящите стъпки по новия проект за болничен комплекс в Ямбол, за който правителството осигури средства, също бяха тема на разговора.