Областният управител Биляна Кавалджиева на среща за образованието в Министерски съвет

Областният управител на област Ямбол  Биляна Кавалджиева–Димитрова  взе участие в среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, която бе проведена в Гранитна зала на Министерски съвет.

По време на заседанието, водено от акад. Николай Денков, бе отчетено, че над 50 000 деца и ученици са върнати и задържани в образователната система за последните шест години. За този период с 40 % е намалял делът на отпадналите от детска градина и училище деца и ученици.

Основна причина за отпадане от образователната система е липсата на мотивация на родителите и в самата общност, според представените от Министерството на образованието и науката (МОН) данни. При над 40% от случаите фактор са културологичните причини. В рамките на дискусията беше обърнато внимание на нестандартните подходи за привличане на децата и учениците в детската градина и класната стая като например извънкласните дейности, заниманията със спорт и изкуства.

„Ще се започне още от 15 септември. Където е необходимо, ще се разговаря с родителите, с децата, така че те да бъдат в училище максимално бързо след първия учебен ден“, заяви акад. Денков.

Координационното звено по Механизма обсъди възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата. От МОН ще предложат за обществено обсъждане промени в нормативната уредба, с които да прецизират заложените срокове. Целта е възможно най-рано междуведомствените екипи да разполагат с информация кои са децата, които трябва да влязат в клас.

„Връщането на децата в училище е важно за мен и го приемам, като лична кауза. Надявам се през идната учебна година да променим тази тенденция и да покажем по-добри резултати в сравнение с предходни години.“ – коментира г-жа Кавалджиева-Димитрова.