Областните администрации засилват контрола на законосъобразността на актовете на общинските съвети

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов участва в работна среща на областните управители със заместник министър-председателя Томислав Дончев по въпросите на административната реформа и контрола за законосъобразността на актовете на общинските съвети. В срещата участие взе и заместник главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Ася Петрова.


Като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса областните управители ще получат методически документ, който ще подпомага контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети. Решението е взето на работната среща. Методологията е базирана на анализ на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и норми и ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет. Тя е продължение на усилията на правителството за намаляване на административната тежест.
По време на срещата вицепремиерът Дончев подчертава важността на задачата и усилията, които трябва да положат отделните администрации. В процеса трябва да участват всички страни, представителите на местната власт, прокуратурата и Държавната агенция за електронно управление, категоричен е Томислав Дончев.
Затягането на контрола на актовете на общинските съвети идва след анализа на Върховна административна прокуратура на незаконосъобразни решения на местната власт. От 2016 г. насам и до момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от взаимодействие в усилията за преустановяване на тези практики и сме готови да сътрудничим с областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред“, казва на срещата Ася Петрова.
Участниците в срещата са обсъдили конкретни мерки и предложения от страна на областните администрации за отпадане на услуги, намаляване броя на изисквани документи, съкращаване на срокове и намаляване на такси. До месец септември работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира предложенията и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.