Областна транспортна комисия утвърди промени в маршрутните разписания от квотата на община Стралджа

????????????????????????????????????

На свое заседание Областната транспортна комисия утвърди промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа. Става дума за корекции в 17 маршрута между Стралджа и Ямбол. Става дума за въвеждане на междинни спирки за качване и спирки по желание за слизащи пътници на територията на град Ямбол.

Тези корекции преди да бъдат утвърдени от Областната комисия са съгласувани от тримата кмета на общините, чийто територии касаят – Стралджа, “Тунджа“ и Ямбол.

Същата корекция са поискали и от община „Тунджа“ за маршрутните линии за техните населени места. Очаква се съгласуване на промените и разрешаване на междинни спирки в град Ямбол от община Ямбол, след което Областната транспортна комисия ще ги утвърди.